Szczegóły aktualności:

Lubuskie frontem do seniora

Marzena Toczek | Wydarzenia | 09-01-2019

Utworzenie w każdej gminie dziennego lub całodobowego domu pobytu, Lubuska Karta Seniora, stworzenie infrastruktury pod potrzeby oddziałów geriatrycznych, programy profilaktyczne, czy budżet obywatelski – to tylko niektóre działania skierowane do lubuskich seniorów. - Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo się starzejemy. W regionie jest coraz więcej osób starszych, żyjemy dłużej, zmienia się jakość życia. Dlatego mocno wspieramy inicjatywy senioralne – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Samorząd województwa od kilku lat mocno wspiera inicjatywy na rzecz seniorów. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak kompleksowa opieka nad seniorami to jeden z deficytów, z którym województwo lubuskie musi się zmierzyć. – Dlatego też w 2017 roku przygotowaliśmy specjalny program dla seniorów, który jest bardzo elastyczny. Nie tylko słuchamy seniorów podczas sejmików, powołaliśmy też Lubuską Radę Seniorów, dodatkowo poszczególne departamenty zdiagnozowały obszary problemowe w kwestii geriatrii i rozpoczęliśmy kompleksowe działania – wyjaśnia marszałek Polak.  

W 2018 roku samorząd województwa przeznaczył 300 tys. zł na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego skierowanego do osób starszych. Dzięki wsparciu zrealizowano wiele wspaniałych inicjatyw. Program ten będzie kontynuowany również w 2019 roku.

- Zdajemy sobie także sprawę, że seniorzy są zdrowi wtedy kiedy są aktywni – mówi marszałek. – Dlatego zachęcamy seniorów do jeszcze większej aktywności, do włączenia społecznego, do zadbania o siebie, bo najważniejsze, żeby senior był zdrowy – dodaje. Lubuscy seniorzy mogą korzystać z programów profilaktycznych tj. profilaktyki trzech raków: jelita grubego, szyjki macicy i piersi, czy wczesnego wykrywania cukrzycy oraz bezpłatnych badań i porad dostępnych podczas wydarzeń związanych z profilaktyką nowotworową, profilaktyką chorób układu krążenia, zdrowym stylem życia, zdrowiem psychicznym - pikników zdrowia, warsztatów, konferencji. Samorząd województwa wspiera także ideę utworzenia oddziału geriatrii w Lubuskim Specjalistycznym Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Na ten w budżecie na rok 2019 zapisano kwotę 2 mln zł.  

Jednym z priorytetów samorządu województwa jest także utworzeniem dziennych lub całodobowych domów pobytu dla seniorów w każdej gminie. Na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przeznaczono środki w wysokości 11,7 mln zł. Obecnie trwają prace Komisji Oceny Projektów, których zakończenie planowane jest na luty 2019. Podobny nabór planowany jest także w 2019 roku. Na beneficjentów czeka kolejne 9 mln zł. -  Kiedyś domy dziennego pobytu nie były potrzebne, bo naszymi babciami, dziadkami opiekowaliśmy się w naszych rodzinnych domach. Teraz domów wielopokoleniowych jest coraz mniej, coraz więcej osób jest samotnych. Zadaniem samorządu jest stworzyć takie warunki, żeby seniorzy czuli się potrzebni. I temu służy inicjatywa dziennych domów pobytu – wyjaśnia E.Polak.

Samorząd województwa w ramach swojej polityki regionalnej tworzy także warunki do współpracy z organizacjami seniorów, z uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniorów. – Seniorzy zrzeszeni w organizacjach mogą korzystać z wielu konkursów, które nie są wprost dedykowane do takiej grupy społecznej, czyli 50 + i wyżej. Jesteśmy otwarci na propozycje – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zapisz się do naszego newslettera!