Szczegóły aktualności:

Lubuskie dla młodych w 2019 roku

Katarzyna Kozińska | Młodzi On-Life | 09-01-2019

Budżet obywatelski, cała gama stypendiów dla uczniów i studentów, program edukacji prawnej i obywatelskiej, program rozwoju szkolnictwa wyższego. To tylko niektóre elementy kampanii Młodzi On-Life zainagurowanej już w 2016 roku. - Nie zwalniamy tempa! Wręcz przeciwnie, teraz stawiamy na rozwój młodego społeczeństwa obywatelskiego - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, inicjatorka programu. - Młodzi zeszli z kanapy i o to chodziło! Inspirują nas pomysłami - dodaje marszałek.

Samorząd województwa stawia na rozwój świadomości obywatelskiej. - Wiemy, że ludzie chcą brać odpowiedzialność. Dlatego będziemy rozwijać aktywność w lokalnej społeczności. Stworzyliśmy program Młodzi On-Life. Okazało się, że to strzał w dziesiątkę. W ramach budżetu obywatelskiego dla młodych w 2017 roku wpłynęło do nas prawie 700 projektów. W ubiegłym zrealizowano 100 projektów za 1 milion zł, które stworzyły warunki do świętowania niepodległości. Młodzi sami pokazali jak chcą świętować. W 2019 roku również przeznaczyliśmy pieniądze na budżet obywatelski i będziemy premiować młodych za ich aktywność i zaangażowanie. Mamy też stypendia: naukowe, sportowe i artystyczne. Oferujemy studentom medycyny specjalne wsparcie, bo wiemy, jak bardzo brakuje lekarzy. Motywujemy stypendiami także żaków innych deficytowych kierunków. Wspieramy uczelnie wyższe i szkolnictwo zawodowe. Bardzo chcemy, żeby młodzi wybrali do życia region lubuski - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

PROGRAM MŁODZI ON-LIFE NA 2019 r.

Lubuski Sejmik Młodzieżowy – październik /listopad 2019 roku.

Lubuski Sejmik Dziecięcy – maj/czerwiec 2019 roku.

Stypendia: sportowe – nabór grudzień 2018r - ogłoszenie wyników I kwartał 2019 roku. Artystyczne, twórcze, naukowe – nabór wrzesień 2019 r.

Stypendia motywujące dla studentów -  600 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy dla 45 studentów kierunków: automatyka i robotyka, biotechnologia, biznes elektroniczny, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, informatyka, inżynieria danych, inżynieria środowiska, logistyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego. 

Rewolucja w szkolnictwie zawodowym. Projekt realizowany w 62 szkołach, 17,5 tys. uczniów, staże i praktyki u pracodawcy. 12 powiatów, 5 gmin, miasto Zielona Góra i 5 szkół ministerialnych oraz partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego. Modernizacja pracowni zawodowych, płatne staże i praktyki, kursy dla uczniów i nauczycieli.  

Budżet Inicjatyw Obywatelskich dla młodych.

Program edukacji prawnej i obywatelskiej dla szkół.

Konkurs wiedzy o Konstytucji RP.

Warsztaty biznesowe dla młodzieży.

Wsparcie szkolnictwa wyższego w postaci dotacji na wybrane kierunki lubuskich uczelni wyższych.

Zespół ds. szkolnictwa wyższego. Opracowanie działań mających na celu zdiagnozowanie problemów w lubuskim szkolnictwie wyższym i działań naprawczych w kierunku zatrzymania młodzieży w regionie lubuskim.

Dotacje na własny biznes: RPO Lubuskie 2020. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Inkubatory przedsiębiorczości, specjalne programy dla start–upów.

Wsparcie młodego biznesu. Lubuski Lider Biznesu 2019 r. Specjalna kategoria: kategoria debiut roku i lubuska firma przyjazna młodym. Misje gospodarcze: pula dla młodych firm. 5 misji, preferencyjne warunki uczestnictwa dla młodych firm.

Partnerstwo dla Wolontariatu – sieć poradni młodzieżowych, 17 partnerów, patronaty: Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; 2016 r. podpisanie porozumienia. Ponad 10 mln zł na usługi społeczne z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

Lubuska Szkoła Równych Szans – prace przygotowawcze nad  wznowieniem projektu realizowanego w regionie lubuskim do 2009 roku. Nowa perspektywa finansowa.Realizacja programów rozwojowych w szkołach województwa lubuskiego.

Zniżki i ulgi: koncerty za złotówkę, spektakle ze zniżką, darmowe wystawy, bilety grupowe, studenckie, warsztaty twórcze dla młodzieży, młodzieżowe rady przy instytucjach kultury. Partnerzy: Filharmonia Zielonogórska, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, teatry, muzea, biblioteki.

Akcje, konkursy, imprezy, koncerty.  Więcej na profilu FB Młodzi On-Life lubuskie.

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera!