Szczegóły aktualności:

Omówiono strategiczne cele i priorytety

Małgorzata Trzcionkowska | Rozwój Regionu | 10-01-2019

W czwartek 10 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw aktualizacji i wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, powołanego przez marszałek Elżbietę Annę Polak. Nowa strategia będzie obowiązywała w latach 2020-30.

W skład zespołu wchodzą skarbnik i sekretarz województwa, dyrektorzy merytorycznych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, a także instytucji współpracujących; Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Wojewódzkich i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Przewodniczącym jest Maciej Nowicki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Obecna strategia obowiązuje do 2020 roku. Większość postawionych kilka lat temu celów jest nadal aktualna, jednak są obszary, w których zmieniła się rzeczywistość. Strategia musi odpowiadać na nowe wyzwania i uwzględniać zmieniającą się rzeczywistość.

Jeszcze kilka lat temu jednym z największych problemów regionu było wysokie bezrobocie. Teraz sytuacja na rynku pracy jest inna. W niektórych sektorach brakuje pracowników. Pojawia się też coraz więcej cudzoziemców.

Stajemy też w obliczu starzenia się społeczeństwa. Coraz więcej ludzi jest w wieku poprodukcyjnym. Kolejnym wyzwaniem jest gospodarka cyfrowa, reindustrializacja, a także konieczność przygotowania się do nowej perspektywy unijnej na lata 2021-20127. Samorząd województwa musi dostosować swoje dokumenty strategiczne do strategii szczebla krajowego, przyjętej przez rząd RP.

Prace stałego zespołu będą się odbywały w formie wymiany cyfrowej informacji, a także podczas spotkań warsztatowych. Aktualizowana strategia będzie szeroko konsultowana w środowiskach lokalnych. Zakończenie prac i przyjęcie nowego dokumentu przez Sejmik jest planowane na przełomie 2019 i 2020 roku.

Zapisz się do naszego newslettera!