Szczegóły aktualności:

Konkurs na zadania w obszarze kultury
Joanna Relich | 23-01-2019 | NGO

Konkurs na zadania w obszarze kultury

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 stycznia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w 2019 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.

|

Na wsparcie zadania publicznego pn. rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku przeznaczona została kwota 110.000 zł.

 

Oferty należy składać do dnia 13 lutego 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

 

Ogłoszenie zamieszczono w BIP:

http://bip.lubuskie.pl/756/2984/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_formie_wsparcia_w_2019_roku_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_kultury/

Zapisz się do naszego newslettera!