Szczegóły aktualności:

Sesja Rady Miejskiej w Świebodzinie

Aneta Stefan | Aktualności | 31-01-2019

Zbigniew Kołodziej - Radny Województwa Lubuskiego w dniu 31 stycznia 2019 r. uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie.

Porządek sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za IV kwartał 2018 roku.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin za 2018 rok.
 5. Projekty uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2019 rok nr druku 71.
 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin
  na lata 2019-2028 nr druku 72.
 3. przekazania środków finansowych dla policji na opłacenie dodatkowych służb patrolowych nr druku 73
 4. przyjęcia programu – „Świebodzińska Rodzina 3+” – na terenie Gminy Świebodzin nr druku 63.
 5. nadania nazwy nowo powstałego osiedla mieszkalnego w Świebodzinie nr druku 30.
 6. rozpatrzenia wniosku nr druku 70
 7. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr druku 62.
 8. sprzedaży gminnej nieruchomości położonej w miejscowości Jeziory nr druku 64.
 9. wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na czas nieoznaczony nr druku 65.
 10. sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie na os. Południowym
  nr druku 66.
 11. udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr druku 67.
 12. nabycia przez Gminę Świebodzin udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w 3 obrębie miasta Świebodzin nr druku 68.
 13. nabycia przez Gminę Świebodzin udziałów w prawie własności nieruchomości położonych
  w 3 obrębie miasta Świebodzin nr druku 69.
 14. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Borów nr druku 31.
 15. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Chociule nr druku 32.
 16. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Glińsk nr druku 33.
 17. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Gościkowo nr druku 34.
 18. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Grodziszcze nr druku 35.
 19. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Jeziory nr druku 36.
 20. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Jordanowo nr druku 37.
 21. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Kępsko nr druku 38.
 22. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Kupienino nr druku 39.
 23. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Lubinicko nr druku 40.
 24. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Lubogóra nr druku 41.
 25. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Ługów nr druku 42.
 26. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Nowy Dworek
  nr druku 43.
 27. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Osogóra nr druku 44.
 28. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Raków nr druku 45.
 29. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Rosin nr druku 46.
 30. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Rozłogi nr druku 47.
 31. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Rusinów nr druku 48.
 32. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Rudgerzowice nr druku 49.
 33. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Rzeczyca nr druku 50.
 34. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Wilkowo nr druku 51.
 35. przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Witosław nr druku 52.
 36. Przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: Sołectwo Podlesie nr druku 53.
 37. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście nr druku 54.
 38. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sikorskiego nr druku 55.
 39. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Słoneczne nr druku 56.
 40. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sobieskiego nr druku 57.
 41. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Kopernika nr druku 58.
 42. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Widok  nr druku 59.
 43. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Wojska Polskiego nr druku 60.
 44. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Żaków nr druku 61.

  6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
  7. Zapytania i interpelacje.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie sesji.

Zapisz się do naszego newslettera!