Szczegóły aktualności:

III sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Aneta Stefan | Sesje Sejmiku | 12-02-2019

III zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się 11 lutego 2019 roku o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7. Podczas sesji wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

W sesji uczestniczyło 30 radnych, a także m.in. posłowie Katarzyna Osos, Marek Ast, Jacek Kurzępa, senator Waldemar Sługocki, a także m.in. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezes SKO Robert Gwidon Makarowicz, dyrektor oddziału GDDKiA Marek Langer.

Przewodnicząca Sejmiku Wioleta Haręźlak i Marszałek Elżbieta Anna Polak podczas sesji wręczyły „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Wyróżnienia odebrali: przedstawiciele Koła Łowieckiego nr 5 „Cietrzew” w Żarach oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Diana” w Sulechowie, a także członkowie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa w Zielonej Górze: Krzysztof Drozdek, Alina Marciniak, Lidia Remblewska-Drozdek, Joanna Sobczyk.

Porządek obrad został rozszerzony o dwa punkty: uchwałę dotyczącą stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich i uchwałę zmieniającą w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji przedmiotowej.

 

Podjęto uchwały w sprawach:

- określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10,

- uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10,

- uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny,

- obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Puszczy Noteckiej”,

- wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Trzebiechowie,

- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich,

- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok,

- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033,

- zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego,

- złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. znak NK-1.4131.8.2019.ABej,

- szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty,

- nadania Maciejowi Markowi Bardenowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Stanisławie Makowskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Kazimierzowi Zielińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Zarządowi Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Kołu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Sulechowie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Janowi Mielżyńskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Romanowi Lesławowi Zawalnemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Wiesławowi Korejwo „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Markowi Wincentemu Smolukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Ewie Zdrowowicz-Kulik „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Wandzie Świdzińskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Jackowi Bełzowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Krystynie Marii Magdziarek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Galeria zdjęć

III sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!