Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Aneta Stefan | Z prac Komisji Sejmiku | 01-02-2019

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego, odbyło się 11 lutego 2018 r. o godz. 10:30 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.  Przyjęcie porządku posiedzenia.

2.  Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.

4.  Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w dniach 6.12.2018 r. i 7.01.2019 r.

5.  Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!