Szczegóły aktualności:

Będą promować Geopark

Marzena Toczek | Wydarzenia | 05-02-2019
Geopark Łuk Mużakowa to lubuska perła wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Warto więc, aby jego walory poznali mieszkańcy regionu oraz goście. Temu służyć będzie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Łęknicy. Zarząd województwa przyznał dofinansowanie w ramach RPO L2020 w wysokości 2,3 mln zł na rewitalizację budynku, który ma być jego siedzibą. – Mamy do zaoferowania niepowtarzalną mieszankę turystycznych atutów, których nie ma żaden inny region. Warto to promować – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku poprzemysłowego znajdującego się w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno-edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

Celem projektu jest wzrost liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego przez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i historyczno-kulturowych i utworzenie warunków do szeroko pojętej edukacji kulturalnej na bazie posiadanego potencjału.

Obiekt będzie pełnić funkcje kulturalno-edukacyjne oferując różne formy aktywności oparte o przemysłową historię Łęknicy, unikatowe środowisko przyrodnicze i kulturowe (Park Mużakowski, Geopark Łuk Mużakowa, Rezerwat Przyrody Nad Młyńską Strugą). W ramach projektu wykonana zostanie adaptacja i wyposażenie budynków poprzemysłowych, utworzony zostanie park naukowy i przygotowana nowa oferta kulturalno-edukacyjna w zakresie aktywnych atrakcji związanych z historią regionu, przemysłem górniczym, hutniczym i ceramicznym oraz tematyką kulturalno-przyrodniczą.

 

Całkowita wartość Projektu: 3,2 mln zł

Wartość dofinansowania: 2,4 mln zł

Zapisz się do naszego newslettera!