Szczegóły aktualności:

Inwestujemy w edukację

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 06-02-2019

Edukacja dzieci i młodzieży to najlepsza inwestycja. Dlatego samorząd województwa lubuskiego od lat podejmuje szereg działań, by poprawić jakość kształcenia w naszym regionie. Do lubuskich gmin trafiły już miliony złotych m.in. w ramach RPO Lubuskie 2020, udało się np. zbudować nowe obiekty edukacyjne, a także wesprzeć szkolnictwo zawodowe. O tym temacie dyskutowali dziś marszałek Elżbieta Anna Polak, członek zarządu Marcin Jabłoński, senator Waldemar Sługocki i wicestarosta żagański Anna Michalczuk.

W ostatnich tygodniach w Szprotawie zostały otwarte warsztaty gastronomiczne. Może się nimi pochwalić Zespół Szkół Zawodowych. Projekt zakładał przebudowę jednego piętra placówki i zakup wyposażenia do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Na realizację tego projektu powiat żagański otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych.

Rozmowa w Urzędzie Marszałkowskim dotyczyła także możliwości współpracy na linii powiat-województwo. Dyskutowano o planach inwestycyjnych samorządu m.in. w zakresie inwestycji drogowych i możliwościach wsparcia tych działań przez samorząd województwa.

Zapisz się do naszego newslettera!