Szczegóły aktualności:

Blisko 8 mln zł na nowe miejsce w przedszkolach

Marzena Toczek | Wydarzenia | 12-02-2019

7,7 mln zł trafi do 15 beneficjentów z przeznaczeniem na realizację projektów związanych z tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego. To wynik konkursu w ramach RPO L-2020 – Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. -  To przykład na to, że samorząd województwa wspiera politykę prorodzinną. Mamy wiele sygnałów, że nowe miejsca w przedszkolach są potrzebne – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem głównym projektów jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, wydłużenie godzin pracy OWP oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W ramach projektów zostanie utworzonych 514 miejsc wychowania przedszkolnego, 85 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje, 1941 dzieci zostanie objętych dodatkowymi zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne.

Zobacz: listę dofinansowanych projektów

Zapisz się do naszego newslettera!