Szczegóły aktualności:

O polsko-niemieckiej współpracy biznesowej

Marzena Toczek | Wydarzenia | 13-02-2019

Możliwości współpracy, oraz wsparcia niemieckich inwestorów w Lubuskiem i polskich na rynku niemieckim, to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak i członka zarząd Tadeusza Jędrzejczaka z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej: Anną Chojnacką- dyrektor Pionu Regionalizacja i Członkostwo oraz Eweliną Gnatkowską – kierownikiem Biura Regionalnego w Poznaniu. Rozmowa dotyczyła także niemieckiego systemu kształcenia dualnego.

 

Podczas spotkania przedstawicielki Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej zaproponowały pomoc i współpracę na rzecz intensyfikacji działalności przedsiębiorców w regionu lubuskiego na rynku niemieckim. Izba daje firmom możliwość rozbudowywania własnej sieci kontaktów biznesowych oraz możliwość promowania własnej działalności wśród zrzeszonych w organizacji przedstawicieli polsko-niemieckiej społeczności biznesowej. Ważnym aspektem funkcjonowania Izby jest także ciągła wymiana informacji z ekspertami branżowymi. Przy izbie działa aktywnie  12 komisji branżowych. Izba zrzesza ponad tysiąc firm i jest jedną z największych na świecie. Izba organizuje także szereg misji gospodarczych oraz wizyt studyjnych. Przedstawiciele organizacji zaprosili Lubuskie do udziału w Szczycie Gospodarczym, który odbędzie się 18 marca w Berlinie.

Republika Federalna Niemiec jest najważniejszym partnerem handlowym województwa lubuskiego. Na niemiecki rynek trafia niemal 70% towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy. Także w imporcie ponad 50-procentowy udział mają Niemcy. Współpraca z Izbą może więc przynieść dużo korzyści lubuskim przedsiębiorcom i ułatwić im ekspansję na rynek niemiecki. Marszałek Elżbieta Anna Polak zaproponowała współpracę z Centrum Obsługi Inwestora, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Zaprosiła także Izbę do udziału w Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w październiku.

Zapisz się do naszego newslettera!