Szczegóły aktualności:

W zielonogórskim hospicjum o problemach seniorów

Marzena Toczek | Wydarzenia | 13-02-2019

Problemy związane z opieką geriatryczną oraz funkcjonowanie hospicjum przy Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Zielonej Górze to tematy spotkania wicemarszałka Łukasza Poryckiego z Danutą Krojcig - szefową Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Polityka senioralna jest jednym z priorytetów samorządu województwa lubuskiego.

Hospicjum zostało rozbudowane dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców woj. lubuskiego. Działania objęte projektem skupiają się na poprawie jakości świadczonych usług oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu bezpośredniego, tj. skrócenie czasu oczekiwania mieszkańców regionu, w tym Miasta Zielona Góra na usługi zdrowotne z zakresu opieki długoterminowej i geriatrycznej. Nowy pawilon dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt. W wyniku realizacji projektu powstało 20 łóżek, co ma duży wpływ zarówno na skrócenie czasu oczekiwania na usługi opieki geriatrycznej i długoterminowej. Całkowita wartość projektu – 3,4 mln zł, dofinansowanie – 2,9 mln zł.

Ośrodek Integracji Społecznej otrzymał także  dofinansowanie na realizację projektu „Poznaj nowy świat dla seniorów”. Projekt zakłada wspomaganie 47 osób niesamodzielnych, w wieku 60+, na terenie Zielonej Góry. Uwzględniono w nim rozwój usług w lokalnej społeczności dla 20 osób w Dziennym Domu Pobytu oraz objęcie opieką 27 osób w miejscu zamieszkania. Działania projektowe oparte są na Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2014-2020 przewidującej zwiększenie możliwości osób, by mogły uczestniczyć w żuciu społecznym i korzystać z przysługujących im praw a także Strategii Polityki Społecznej Woj. Lub. na lata 2014-2020 promującej zapewnienie właściwej opieki osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Głównym założeniem Projektu jest opracowanie takiego systemu usług opiekuńczych, które będą doskonaliły system wsparcia społecznego i zapewnią wyższy poziom świadczonych usług oraz zostaną wykorzystane przez inne podmioty włączenia społecznego. Wartość dofinansowania: 2 270 296,93 zł.


Galeria zdjęć

O problemach geriatrii w zielonogórskim hospicjum

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!