Szczegóły aktualności:

Nowe miejsca dla krzeszyckich przedszkolaków

Małgorzata Trzcionkowska | Wydarzenia | 15-02-2019

Wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał dzisiaj (w piątek 15 lutego) umowę na realizację projektu „Twoje Przedszkole w Krzeszycach”. Dzięki niemu 25 maluchów znalazło miejsca w wyremontowanym gabinecie w szkole.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w gminnym przedszkolu im. Misia Uszatka powstało 25 miejsc, zaś nowa grupa mieści się w budynku szkoły podstawowej w Krzeszycach.

W ramach projektu, który trwa od 1 sierpnia 2018 do 30 czerwca 2019 roku 7 dziewczynek i 18 chłopców w wieku trzech i czterech lat znalazło miejsce w przedszkolu.

Aby dzieci mogły przebywać w dobrych warunkach należało wyremontować i wyposażyć pomieszczenie dla nich. Ze szkoleń skorzystało też dwoje nauczycieli.

Wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowę z prezesem zarządu spółki Damianem Grimlingiem, zaś gminę Krzeszyce reprezentował wójt Stanisław Peczkajtis.

Miłym akcentem było spotkanie z dziećmi, które mogły same opowiedzieć, jak spędzają czas w przedszkolu.

Projekt „Twoje Przedszkole w Krzeszycach”, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1: Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej- projekty realizowane poza formułą ZIT

Beneficjentem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W3A.PL w partnerstwie z gminą Krzeszyce.

Wartość projektu to: 416 tys. zł

Dofinansowanie: 353 tys. zł

Wkład własny: 62 tys. zł

Galeria zdjęć

Zapisz się do naszego newslettera!