Szczegóły aktualności:

200 tys. zł na promocję przez kulturę

Małgorzata Tramś-Zielińska | NGO | 20-02-2019
Zarząd województwa ogłosił otwarty konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na wsparcie tych zadań zabezpieczono kwotę 200 tys. zł. Oferty można składać do 14 marca br.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego szczegółowo określonych w „Programie Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”.

Zadania dotyczą: działania promocyjne wpływające na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, obejmujące w szczególności działania zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do 14 marca 2019 r. w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego.

Więcej informacji w BIP:  

http://bip.lubuskie.pl/756/3013/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych
_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_2019_roku_w_zakresie_kultury_2C_sztuki_2C
_ochrony_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_0D_0A/

 

Zapisz się do naszego newslettera!