Szczegóły aktualności:

Młodzież przeciwko dopalaczom

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 22-02-2019

Marszałek Elżbieta Anna Polak wspiera akcję #STOPDOP. Kto stoi za akcją? #STOPDOP to grupa nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Akademickich w Zielonej Górze, którzy widzą realną potrzebę zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwo związane z eksperymentowaniem z nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP).

Jak to się zaczęło

W poprzednim roku szkolnym kilkoro uczniów szkoły zatruło się dopalaczami. Byli na krawędzi życia i śmierci. Oni i ich bezradni bliscy doświadczyli wówczas ogromnego bólu fizycznego oraz psychicznego. Zdarzenie to było impulsem do powstania kampanii #STOPDOP. 

Cel Kampanii  

Kampania #STOPDOP jest skierowana przede wszystkim do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców/opiekunów i nauczycieli. Celem kampanii jest ukazanie niebezpieczeństwa podejmowania zachowań ryzykownych- zwłaszcza sięgania po środki psychoaktywne. Pragniemy wyposażyć uczniów w wiedzę związaną z uzależnieniami oraz rozwijać ich umiejętności psychospołeczne: skuteczną komunikację, radzenie sobie ze stresem i presją grupy rówieśniczej.

Chcemy współdziałać z organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami i władzami miasta oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli w celu stworzenia specjalistycznej siatki pomocy uczniom zagrożonym zachowaniami ryzykownymi.

Informacje i kontakt

Platformą zawierającą informacje o dopalaczach oraz zagrożeniach z nimi związanych jest specjalnie stworzona strona – stopdop.pl. Tam też znajdują się informacje, gdzie można szukać pomocy, w przypadku uzależnień, jak pomóc sobie i naszym bliskim. Także poprzez tę stronę każda osoba, która chciałaby z nami działać, może się z nami skontaktować.

Zapisz się do naszego newslettera!