Szczegóły aktualności:

Spotkanie dotyczące konkursów POIR

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 22-02-2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne w Warszaiwe. Dotyczą one ogłoszonych konkursów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” oraz Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 15 marca Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie).

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: rejestracja-szkolenia@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2019 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej (TUTAJ).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną. Zostanie ona wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Link do konkursu w ramach Działania 1.2 POIR - TUTAJ

Link do konkursu w ramach Działania 4.1.4 POIR - TUTAJ

Zapisz się do naszego newslettera!