Szczegóły aktualności:

Lekka atletyka dla dzieci i młodzieży

Małgorzata Tramś-Zielińska | NGO | 26-02-2019

26 lutego br., rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie w wysokości 62 tys. zł uzyskał Lubuski Związek Lekkiej Atletyki z Zielonej Góry.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze przystąpiły dwie organizacje pozarządowe, które złożyły 2 oferty.

Zgodnie z ogłoszeniem, celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do  popularyzacji i upowszechniania lekkiej atletyki poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży klas I-III szkół podstawowych oraz klas IV-VIII szkół podstawowych (także kontynuacja do wygaszenia klasy III gimnazjum). 

Wyniki zostały zamieszczone w Biletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lubuskie.pl/763/3022/Wyniki_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_w_formie_powierzenia
_w_2019_roku_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze
_kultury_fizycznej_pn__3A__E2_80_9EUpowszechnianie_lekkiej_atletyki_wsrod_dzieci_i_mlodziezy_E2_80_9D/


Zapisz się do naszego newslettera!