Szczegóły aktualności:

Rozmawiali o rozwoju regionu (wideo)

Marzena Toczek | Wydarzenia | 04-03-2019
Rozmawiali o rozwoju regionu (wideo) fot. Krzysztof Kubasiewicz

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa oraz kierunki rozwoju regionu to główne tematy Rady ds. Rozwoju Regionu, która obradowała 4 marca. - Obecnie obwiązującą Strategię traktowaliśmy niemalże jak konstytucję i dekalog. Wiernie ją wdrażamy w oparciu o nasze priorytety. Jednak musimy też sprostać nowym wyzwaniom, takim jak odpływ młodych, starzejące się społeczeństwo, niska innowacyjność. Musimy na to zwrócić szczególną uwagę pisząc nową strategię – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Materiał filmowy

Marszałek podkreślała, że Strategię musi poprzedzić rzetelna diagnoza, bo to ona jest podstawą rozwoju i zmian strategicznych. - Obecnie obwiązującą Strategię traktowaliśmy niemalże jak konstytucję i dekalog. Wiernie ją wdrażamy w oparciu o nasze priorytety. Nasza SRWL wyznaczyła misję: "Lubuskie – zielona kraina nowoczesnych technologii" oraz cztery priorytety. Wybraliśmy też inteligentne specjalizacje. W oparciu o nie powstał Regionalny Program Operacyjny. Zbudowaliśmy w regionie potencjały, to przede wszystkim parki naukowo-technologiczne, to także ochrona zdrowia, która jeszcze niedawno była naszym deficytem, a teraz jest najmniej zadłużona w Polsce. Lubuskie dobrze się rozwija, o czym świadczą szybujące  wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Taki stan województwa to podstawa do wyznaczenia nowych priorytetów, aktualizacji Strategii i postawienia sobie nowych wyzwań. Mamy też oczywiście deficyty. To niskie płace, niska innowacyjność, odpływ młodych ludzi oraz starzejące się społeczeństwo. Tym wyzwaniom musimy sprostać pisząc nową strategię – wyjaśniła.

O procesie aktualizacji mówił dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWL. Podkreślał, że konieczne jest dostosowanie Strategii do dokumentów krajowych. Strategia musi także odpowiadać na potrzeby nowej perspektywy oraz być dostosowana do zmian społeczno-gospodarczych. Przedstawił także założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Zobacz prezentację

Członkowie Rady żywo dyskutowali na temat koniecznych zmian w Strategii oraz inwestycji, które powinny się w niej znaleźć. Henryk Maciej Woźniak wyraził nadzieję, że nowa perspektywa będzie służyć zrównoważonemu rozwojowi województwa. Podkreślał jednocześnie, że wiele udało się już zrobić.

Czesław Fiedorowicz – prezes Euroregionu Sprewa- Nysa- Bóbr zwrócił uwagę na inwestycję zakładającą budowę kompleksu energetycznego Gubin-Brody. - Od trzech lat na terenie trzech powiatów niemieckich realizowany jest program, który zakłada zakończenie pracy kompleksów energetycznych w oparciu o węgiel brunatny i przejście na nowoczesne ekologiczne technologie. W związku z tym chciałem zgłosić wniosek, by ze strategii wyłączyć kompleks energetyczny Gubin-Brody, ponieważ zapowiedź budowy kompleksu nie spowodowała żadnych działań i spowolniła rozwój tych dwóch gmin. W związku z tym, że rząd zapowiedział, że nie będzie nowych odkrywek, my musimy potwierdzić to w naszych dokumentach i dać szanse rozwoju tym gminom – podkreślał.

- Wiedzieliśmy, że będziemy musieli się z tym problemem zmierzyć. To nie jest nasza decyzja jeżeli chodzi o kompleks. My tylko zabezpieczamy złoża – odpowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Radny Kazimierz Łatwiński podkreślał, że jeżeli chodzi o kopalnie, to jest to bardzo odpowiedzialna decyzja i wymaga ogromnej rozwagi. - Stawiamy na szali interes kilku tysięcy mieszkańców i strategiczne potrzeby województwa i kraju. Bez tej kopalni województwo nadal będzie dysponował budżetem o połowę mniejszym od Zielonej Góry i Gorzowa. Strona niemiecka eksploatowała węgiel przez kilkadziesiąt lat i po częściowym wyczerpaniu tych złóż zaczynają mówić  o ekologii. Nas nie było wcześniej stać na wydobycie węgla – wyjaśnił.

W dyskusji tradycyjnie poruszone zostały kwestie infrastrukturalne. Na szczególne znaczenie budowy przeprawy mostowej i obwodnicy Kostrzyna zwrócił uwagę senator Władysław Komarnicki. - Uważam, że może dojść do sytuacji, w której nasza strefa zostanie zablokowana. Przedsiębiorstwa zaczną znikać ze względu na brak odpowiedniej logistyki. To ogromne wyzwanie – zaznaczył. O wyzwaniach transportowych mówił także Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrz., przewodniczący Zrzeszenia Gmin Lubuskich. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność przywrócenia transportu na rzece Odrze. - Od wielu lat Odra nie była pogłębiana. Dziś są przewidziane inwestycje ze środków publicznych dot. mostów, ale nie ma żadnych planów dot. pogłębienia rzeki. Chodzi tu o wykorzystanie przemysłowe Odry. Tutaj kierunek wydatkowania środków powinien być inny – przekonywał. O potrzebie dalszej modernizacji linii kolejowych mówiła poseł Krystyna Sibińska.

W dyskusji pojawił się także wątek duopolu, czyli zrównoważonego rozwoju województwa. Pojawiły się głosy, że nadal południowa stolica jest wspierana mocniej. Z tą opinią nie zgodził się wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. - Chcę uspokoić, że jeżeli chodzi o rozdział środków regionalnych unijnych, to tych dysproporcji nie ma. Pani marszałek pilnowała, żeby miasta wojewódzkie otrzymywały podobne kwoty, żeby te proporcje zostały zachowane. I są zachowywane. Te dysproporcje bardziej dotyczą rządowych dotacji– wyjaśnił.

Na różnicę w zakresie rozwoju parków technologicznych między północą, a południem regionu uwagę zwrócił prezes ZIPH Jerzy Korolewicz. Apelował o zbudowanie silnego ośrodka lub wzmocnienie tej części regionu w obszarze naukowo-badawczym. - Na pewno ten potencjał innowacyjny jest słaby w całym regonie i będziemy starali się go wzmacniać – odpowiedziała E.Polak.

Uczestnicy debaty zwrócili także uwagę na kwestię zabezpieczenia energetycznego województwa. - To jest zapisane w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Dlatego artykułujemy potrzebę stworzenia programu dla Polski Zachodniej i potrzebę realizacji inwestycji priorytetowych. Tam jest wpisania potrzeba modernizacji linii energetycznych – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Odniosła się także do kwestii kompleksu energetycznego. Podkreślała, że w tym zakresie potrzebna jest większa dyskusja.

W dyskusji pojawiły się także kwestie społeczne. Członek zarządu Marcin Jabłoński zwrócił uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to demografia. Druga to rynek pracy. - Powinno się mocno popracować nad zmianą formuły funkcjonowania WUP inaczej będziemy mieli poważne problemy z rynkiem pracy. Tu pojawia się także kwestia migracji – wyjaśnił.

Galeria zdjęć

Rada ds. Rozwoju Województwa

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!