Szczegóły aktualności:

Spotkanie ws. Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 05-03-2019
W czwartek (7 marca)  w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się  spotkanie robocze polskich i niemieckich koordynatorów inicjatywy „Partnerstwo Odry”. Wiąże się ono z przygotowaniami do kolejnego - VII Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry, planowanego w roku 2020 w województwie lubuskim. Nasz region po raz pierwszy wystąpi w roli gospodarza Szczytu.

W programie zaplanowano m.in. krótkie podsumowanie VI Szczytu w Dreźnie, w którym udział wziął członek zarządu Tadeusz Jędrzejczka, a także dyskusję dotyczącą formuły i propozycji tematów najbliższego Szczytu w Lubuskiem. W roku 2019 Biuro Współpracy Zagranicznej i EWT zaplanowało trzy spotkania robocze polskich i niemieckich koordynatorów Partnerstwa Odry: w marcu, wrześniu i grudniu. Wydarzenia te zostały ujęte w „Harmonogramie planowanych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym w 2019 roku”.

Partnerstwo-Odra (Partnerstwo Odry), to utworzona w roku 2006 nieformalna sieć kooperacyjna czterech zachodnich województw Polski oraz czterech wschodnioniemieckich krajów związkowych, służąca pogłębianiu powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Głównym celem tej platformy współpracy, opartej m.in. na projektach w dziedzinie: gospodarki, turystyki, transportu, infrastruktury oraz nauki i badań naukowych, jest wzmacnianie sprawności gospodarczej regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

Zapisz się do naszego newslettera!