Szczegóły aktualności:

Wręczono odznaki honorowe

Jarosław Rodziewicz | TOP | 12-03-2019

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego Wioleta Haręźlak, podczas marcowej sesji wręczyły „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Wyróżnienia odebrali: Jacek Bełz, Krystyna Magdziarek, Wanda Świdzińska, Ewa Zdrowowicz-Kulik, Kazimierz Zieliński oraz Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli.

 

Jacek Bełz

 • społecznik i przedsiębiorca,
 • wspiera Stowarzyszenie „Szansa” podczas corocznych prezentacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie oraz okoliczne kluby i stowarzyszenia sportowe,
 • popularyzator idei dawstwa szpiku,
 • współpracuje z Domami Pomocy Społecznej w powiecie międzyrzeckim,
 • wspiera organizację Olimpiady Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego,
 • inicjator i wykonawca „Jadłodzielni” - miejsca, gdzie można podzielić się posiłkiem z potrzebującymi,
 • od ponad 20 lat przedsiębiorca w branży gastronomii i hotelarstwa,
 • pomysłodawca i inicjator powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lubuski Region Turystyczny” w Międzyrzeczu.

Krystyna Maria Magdziarek

 • 35 lat pracowała jako nauczycielka historii,
 • od 2010 do 2015 roku Prezes Stowarzyszenia Miłośników Trzciela,
 • organizator spotkań polsko-niemieckich z dawnymi mieszkańcami Trzciela mieszkającymi obecnie w Niemczech, 
 • członek Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów,
 • inicjator i koordynator akcji międzypokoleniowej „Czytelnia bez granic”, której celem jest popularyzowanie starych baśni czytanych przedszkolakom przez seniorów,
 • organizator konkursu wojewódzkiego dla kobiet działających społecznie na rzecz swoich środowisk „Bohaterki dnia codziennego - kobiety aktywne”.

Wanda Świdzińska

 • w 2005 r. powołała do życia Stowarzyszenie Kobiet „Babska Agencja Rozwoju” inicjując organizowanie imienin Anny w ramach „Lata Muz Wszelakich”,
 • w 2011 zainicjowała powołanie Stowarzyszenia „Nowosolska Akademia Rozwoju”,
 • w latach 2011 i 2012 współorganizowała „Jarmark Łużycki" i „Spotkanie z Mikołajem" w Pałacu Żagańskim z udziałem dzieci z Niemiec,
 • organizator „Różowego Dnia Kobiet" dla kobiet ze stowarzyszeń Amazonek w Nowej Soli i Kożuchowie,
 • twórca turniejów rycerskich z korowodem w Kożuchowie,
 • organizowała „Jarmark Rękodzieła" i „Festiwal Kobiet Kolory Życia" w czasie „Święta Solan” w Nowej Soli i „Jarmark pod Kasztanami" w Otyniu.

Ewa Zdrowowicz-Kulik

 • pedagog, pracownik administracji rządowej, samorządowiec, działaczka społeczna,
 • od 1996 r. Prezes Zarządu Fundacji „Serce na dłoni”,
 • Członek Rady Programowej TVP3 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim,
 • współpracuje z samorządami, administracją rządową, placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi,
 • organizator akcji charytatywnych - bali, koncertów, maratonów tanecznych i sportowych oraz zbiórek publicznych,
 • współorganizowała i uczestniczyła w konferencjach popularno-naukowych na temat przeszczepień rodzinnych i chorób nerek,
 • otrzymała szereg odznaczeń, wyróżnień i tytułów.

Kazimierz Zieliński

 • od 1998 roku działacz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego w Nowej Soli,
 • organizator integracji i aktywizacji emerytów, rencistów i inwalidów na terenie powiatu i miasta Nowa Sól,
 • udziela pomocy członkom związku w sprawach socjalno-bytowych,
 • organizuje pobyty wypoczynkowe i wszelkie formy rehabilitacji,
 • współdziała z organami administracji publicznej i samorządowej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 • aktywny w środowisku seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli

 • działa na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych od ponad 40 lat,
 • obejmuje miasto Nowa Sól i tereny wiejskie z 4 kołami terenowymi,
 • zrzesza ponad 1.000 członków,
 • jest organizatorem imprez, spotkań i wyjazdów, m.in. wczasów wypoczynkowych, rehabilitacji, pikników integracyjnych, wycieczek jednodniowych, wieczorów tanecznych i bali seniorów, odczytów, prelekcji i warsztatów rękodzieła.

Galeria zdjęć

Odznaczenia podczas IV sesji Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!