Szczegóły aktualności:

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast

Marzena Toczek | Wydarzenia | 15-03-2019

Najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej, a także burmistrzowie, przewodniczący regionów oraz władz lokalnych i regionalnych z całej UE spotkali się w dniach 14-15 marca w Bukareszcie podczas 8. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast. Lubuskie reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak. Na zakończenie szczytu przyjęto deklarację, która mówi, że podstawy Unii Europejskiej powinny być budowane we współpracy z regionami i miastami.

 

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast organizowany był przez Europejski Komitet Regionów, rumuńską prezydencję w Radzie UE oraz Stowarzyszenie Gmin Rumuńskich. Podczas sesji otwarcia Karl-Heinz Lambertz – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów - podkreślał, że Unia Europejska jest teraz w ważnym momencie, tuż przed uchwaleniem budżetu, tak ważnego dla wsparcia regionów. - To szczególnie ważny budżet w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Podczas tych dwóch dni mamy wiele debat, podczas których będziemy rozmawiać o tym, co jest ważne dla naszych regionów, o tym jakiej Europy chcemy i co możemy zrobić dla ludzi zmieniając regiony. Poruszymy także kwestie wyzwań globalnych – podkreślał.

Głos zabrała także Vasilica-Viorica Dăncilă – premier Rumunii: - Potrzebujemy Europy, w której regiony będą silne. Zależy nam na rozwoju gospodarczym, stabilizacji ekonomicznej. Zależy nam na dobrej dystrybucji środków, zwiększeniu liczby inwestycji. Potrzebna jest także współpraca i solidarność między regionami. W Rumunii mamy świadomość,  że nasz kraj i nasze regiony zmieniły się dzięki obecności w Unii. Chcemy, aby regiony były bardziej otwarte i przyjazne. Potrzebne jest także przestrzeganie prawa i wsparcie społeczeństwa obywatelskiego – podkreślała. -  Ważne jest też to, żeby obywatele mieli równy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia, kultury. Jesteśmy jedną wielką rodziną, wypracujemy rozwiązania dla następnych pokoleń! Musimy wysłać jasny sygnał, że chcemy silnych miast i regionów w Europie – mówiła.

Prelegenci zwrócili uwagę na potrzebę wsłuchiwania się w potrzeby obywateli. To one bowiem powinny wpływać na kierunek rozwoju miast i regionów.

Szczyt, który odbywał się pod hasłem "Odnowiona Europa", skupił się na wkładzie unijnych władz lokalnych i regionalnych w umacnianie europejskiej demokracji, zapewnianie solidarności, budowanie zrównoważonej i konkurencyjnej Europy oraz promowanie europejskiej spójności i pogłębianie więzi z obywatelami, zwłaszcza w perspektywie nadchodzących wyborów europejskich. Uczestnicy szczytu dyskutowali nad skutkami, jakie przyniosą regionom i miastom negocjacje w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE. Gośćmi szczytu byli najważniejsi przedstawiciele struktur Unii Europejskiej, m.in. Karl-Heinz Lambertz – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Markku Markkula – Pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Regionów, Corina Crețu – Europejska Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Luca Jahier – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego, Olga Algayerova – Sekretarz Wykonawczy ds. ekonomicznych Komisji Europejskiej, Anna Widegren -  Sekretarz Generalny Europejskiego Forum Młodych oraz Michel Barnier – Szef zespołu negocjującego wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Na zakończenie przyjęto deklarację (dostępną tutaj), która jest wkładem miast i regionów europejskich w przygotowanie programu strategicznego na lata 2019–2024, który zostanie przedstawiony przez przywódców UE w Sybinie w dniu 9 maja br. Miasta i regiony zapewniają więzi z Unią oparte na bliskości, zaufaniu i stabilności. Ta stabilność ma zasadnicze znaczenie dla dalszego budowania wspólnej europejskiej przyszłości dla następnych pokoleń. W okresie tak istotnym dla przyszłości integracji europejskiej ważne jest, byśmy sobie wspólnie przypomnieli na wszystkich szczeblach, że Unia Europejska potrzebuje regionów i miast w takim samym stopniu jak one jej potrzebują.

W dwudniowym spotkaniu wzięło udział ok. 1 tys. uczestników, w tym co najmniej 500 polityków lokalnych i regionalnych i około 300 członków Komitetu Regionów. Zaproszonych zostało także ponad 100 dziennikarzy ze wszystkich państw członkowskich.

 

Zapisz się do naszego newslettera!