Szczegóły aktualności:

Targi Edukacyjne w Gorzowie

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 13-03-2019
Po raz trzeci  w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zorganizowano Gorzowskie Targi Edukacyjne – „Szkoły i pracodawcy”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak. Celem targów było przede wszystkim wsparcie uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Promocja szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy, prowadzenie kampanii informacyjnej na temat działalności przedsiębiorców z regionu pozwoli młodym lubuszanom poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych, wyższych uczelni oraz lokalnych firm. Podczas 2-dniowych targów prowadzone były warsztaty, spotkania z wykładowcami, nauczycielami i uczniami, spotkania z doradcami zawodowymi i przedsiębiorcami, pokazywane filmy prezentowały potencjał lokalnych firm. Stoiska zarówno szkół, jak i firm były interaktywne. Każdy uczestnik mógł zobaczyć konkretny produkt, uruchomić maszynę lub urządzenie, czy też wykonać doświadczenie.

Dzięki takiej organizacji targów uczestnicy mieli możliwość pozyskania kompletnego pakietu informacji począwszy od tego, jakie zawody są potrzebne na lokalnym rynku pracy, jakie umiejętności i predyspozycje są niezbędne, aby wykonywać dany zawód, jakie są warunki pracy oferowane przez konkretnych pracodawców oraz w której szkole można podjąć edukację w tym zakresie.

Przypomnijmy, że modernizacja kształcenia zawodowego w województwie lubuskim to projekt systemowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w którym na ten cel przeznaczono środki w wysokości 170 mln.

Zapisz się do naszego newslettera!