Szczegóły aktualności:

Stypendia dziennikarskie. Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 14-03-2019
Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji na pograniczu, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Do 30 kwietnia można nadsyłać zgłoszenia w formie artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, a także książki dotyczące.

Prace na konkurs powinny dotyczyć:

- nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;

- funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

- codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

- ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich. O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 euro  (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
- CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
- koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
- plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
- plan kosztów 

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim. Prosimy o przesyłanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej do 30 kwietnia 2019 r. na adres: joanna.czudec@fwpn.org.pl.
Informacji o stypendiach udziela: Joanna Czudec:
tel. + 48 22 338 62 65, E-mail: joanna.czudec@fwpn.org.pl

Zapisz się do naszego newslettera!