Szczegóły aktualności:

Podsumowanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 15-03-2019

Blisko 500 mln euro trafiło do lubuskiego z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pieniądze przeznaczono na kluczowe inwestycje m.in. projekty drogowe. W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się dziś spotkanie członka zarządu Marcina Jabłońskiego z kadrą kierowniczą i pracownikami zespołu zajmującego się przygotowaniem dokumentów do procesu zamknięcia LRPO.

Rozmowy były okazją do podsumowania wieloletniej pracy przy wdrażaniu unijnych środków. Pracy wykonanej efektywnie, bo za sprawne wdrażanie funduszy europejskich pozyskaliśmy bonus z Krajowej Rezerwy Wykonania. W ramach LRPO podpisano blisko 1000 umów na kwotę ok. 2 mld zł. Pieniądze te trafiły np. do przedsiębiorców, stymulując rozwój gospodarczy. Dzięki pieniądzom zrealizowano również inwestycje drogowe, kolejowe i liczne projekty miękkie. Dzisiejsze spotkanie służyła także procesu zamknięcia LRPO.

Zarząd Województwa Lubuskiego skorzystał na tym polu z możliwości tzw. „szybkiego zamknięcia”, które pozwoliło na zrealizowanie szybkiej wypłaty pełnego salda końcowego oraz rozliczenia z Komisją Europejską. 

LRPO w pigułce

Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 było stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego. Chodziło również o  przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa. Cel ten realizowany był poprzez pięć celów szczegółowych odpowiadających merytorycznym priorytetom programu:

1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu.

2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego.

3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.

4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej.

5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.

Instytucją Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 był Zarząd Województwa Lubuskiego.

Galeria zdjęć

Podsumowanie LRPO 2007-2013

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!