Szczegóły aktualności:

Odra lubuskim potencjałem

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 15-03-2019

Od wielu lat samorząd województwa lubuskiego podejmuje starania na rzecz wykorzystania potencjału turystycznego i gospodarczego Odry. Jednym z działań w tym kierunku jest wspieranie projektu „Odra dla turystów”. O dotychczas zrealizowanych inwestycjach, a także tych planowanych, dyskutowano dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim. Gośćmi członka zarządu Marcina Jabłońskiego byli prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i radna województwa Beata Kulczycka.

Odra to jeden z potencjałów naszego regionu. Jego wykorzystanie oznacza korzyści na wielu polach. Przede wszystkim, to korzyści gospodarcze związane z  transportem rzecznym, ale także turystyką. Projekt „Odra dla turystów” zakłada rozbudowę infrastruktury portowej po polskiej stronie. Jest ona niezbędna dla ożywienia i obsługi ruchu turystycznego oraz standaryzacji usług w portach. Chodzi o usługi takie jak: tankowanie paliwa, odbiór nieczystości, dostawy żywności. W efekcie ma to owocować np. rozwojem usług gastronomicznych oraz noclegowych wokół portów.

W Lubuskiem posiadamy już kilka portów m.in. w Nowej Soli i Krośnie Odrzańskim, a także sieć przystani. Infrastrukturę tę udało się zbudować dzięki współpracy lokalnych samorządów i Województwa Lubuskiego oraz wsparciu środków unijnych. Krokiem w stronę promocji Odry jest także realizowany właśnie projekt budowy Muzeum Odry w Nowej Soli.

O znaczeniu lubuskiej rzeki dyskutuje się od wielu lat. Sprawa ta ma znaczenie nie tylko regionalne, czego dowodzi fakt, że 2018 r. był Samorządowym Rokiem Odry. Działania wokół rzeki dążą do przywrócenia jej III klasy żeglowności. Przypomnijmy, że Odrzańska Droga Wodna jest jednym z przedsięwzięć priorytetowych ujętych zarówno w Strategii Rozwoju Lubuskiego 2020, jak i Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

Zapisz się do naszego newslettera!