Szczegóły aktualności:

„Junior” z Różanek z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 20-03-2019

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Junior” z Różanek decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 4 tys. zł na zadanie pn. Ogólnopolski „Wielkanocny” Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na organizacji turnieju w piłce nożnej dla dzieci. W turnieju wezmą udział drużyny m.in. z Różanek, Zielonej Góry, Szczecina oraz Skwierzyny i Gorzowa Wlkp. Turniej odbędzie się w dniu 31 marca br. w Gorzowie Wlkp. Dzieci uczestniczące w turnieju będą miały możliwość rywalizacji w duchu fair play.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lubuskie.pl/189/3040/Oferta_Ludowego_Uczniowskiego_Klubu_Sportowego__E2_80_9EJunior_E2_80_9D_z_siedziba_w_Rozankach/ 

Zapisz się do naszego newslettera!