Szczegóły aktualności:

Lubuska Federacja Sportu przygotuje olimpiadę

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 26-03-2019

Młodzi sportowcy z całej Polski powalczą o medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. W 2019 r. zawodnicy spotkają się w naszym województwie. 26 marca br. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2019 w sportach letnich - Lubuskie 2019. Decyzją zarządu województwa za organizację olimpiady odpowiadać będzie Lubuska Federacja Sportu z Zielonej Góry. Wysokość dofinansowania wyniosła 400.000 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem, celem konkursu było wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży województwa lubuskiego poprzez przygotowanie i organizację przeprowadzenia zawodów finałowych XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - Lubuskie 2019 oraz zlecenie jego realizacji poprzez wsparcie organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie stanowi realizację Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, w zakresie:
-        organizowania imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
-        udziału zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich;
-        upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
-        upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze przystąpiła jedna organizacja pozarządowa, które złożyła 1 ofertę.

Przypomnijmy, Województwo Lubuskie było już organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych w roku 2002 oraz w 2017 r., a także Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w latach 2004 i 2010.

XXV Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Letnich LUBUSKIE 2019 odbywać się będzie na terenie województwa lubuskiego, a centralnym miejscem będzie Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

Olimpiada, to jedyne w swoim rodzaju krajowe zawody sportowe, w których zawodnicy w różnych dyscyplinach zdobywają punkty dla swojego województwa, walcząc o zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej. Startuje w nich młodzież w kategorii wiekowej junior młodszy, a w wybranych dyscyplinach w kategorii junior. Zawody XXV OOM LUBUSKIE 2019 obejmą około 6000 uczestników, w tym ponad 4000 sportowców.

Rozgrywane będą w okresie od czerwca do sierpnia 2019 roku na terenie całego województwa w 33 dyscyplinach sportu:

Baseball

Golf K/M

Hokej na trawie K

Hokej na trawie M

Jeździectwo - WKKW, ujeżdż.

Jeździectwo - skoki

Kajakarstwo klasyczne

Kajakarstwo slalomowe

Kolarstwo MTB

Kolarstwo szosowe

Kolarstwo torowe

Kolarstwo BMX

Lekka atletyka

Łucznictwo

Pięciobój nowoczesny

Piłka nożna K

Piłka nożna M

Piłka siatkowa plażowa K

Piłka siatkowa plażowa M

Pływanie

Pływanie synchroniczne

Piłka wodna

Skoki do wody

Podnoszenie ciężarów

Rugby

Strzelectwo sportowe

Strzelectwo sportowe - rzutki

Tenis

Triathlon

Wioślarstwo

Wspinaczka sportowa

Żeglarstwo-optimist,techno, l'equipe

Żeglarstwo-laser, radial, cadet

Finały OOM stanowią podsumowanie systemu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a realizowanego przez polskie związki sportowe.

Uroczyste otwarcie Olimpiady zostało zaplanowane na 4 czerwca 2019 r. na terenie Ośrodka w Drzonkowie, a zakończenie 23 sierpnia br.

Zapisz się do naszego newslettera!