Szczegóły aktualności:

POWER: Spotkanie informacyjne

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 26-03-2019
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza osoby młode na spotkania informacyjne, które odbędą się 10 kwietnia w Zielonej Górze oraz 11 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnicy zapoznają się z projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Formularze zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ.
Wsparcie w projektach dopasowane jest do każdego uczestnika indywidualnie. Udział w nich pozwoli na diagnozę potrzeb i możliwości młodego człowieka i opracowanie dalszego planu działania. Formy pomocy to między innymi szkolenia pozwalające na zdobycie kwalifikacji, staże u pracodawcy, wsparcie mentora i pośrednika pracy. Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnione wszelkie udogodnienia. Podczas szkoleń i staży uczestnicy otrzymują stypendium. Udział w projektach jest bezpłatny.

Projekty przeznaczone są dla osób w wieku 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w województwie lubuskim, z następujących grup:

· osoby bierne zawodowo, które nie pracują (ale nie są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ) i nie szkolą (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych);

· osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

· ubodzy pracujący, zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;

· imigranci.

Spotkanie w Zielonej Górze

Termin: 10 kwietnia 2019 r., godz. 10:00-12:00

Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy, sala konferencyjna, ul. Wyspiańskiego 15, Zielona Góra

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 3 kwietnia 2019 r.

Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim

Termin: 11 kwietnia 2019 r., godz. 10:00-12:00

Miejsce: Oddział Zamiejscowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Kombatantów 34, Gorzów Wlkp.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 4 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje o spotkaniach uzyskać można w Punkcie Informacyjnym EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, pok. 311, tel. 68 456 56 04, e-mail: efs@wup.zgora.pl

Zapisz się do naszego newslettera!