Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 27-03-2019

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 3 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie komisji zaopiniowali:

  1. propozycje podziału dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2019 r. zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarach: turystyki regionalnej, kultury.
  2. projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.

Zapisz się do naszego newslettera!