Szczegóły aktualności:

Sesja Rady Gminy Wymiarki

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 27-03-2019

26 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach odbyła się VI Sesja Rady Gminy, w której uczestniczył wicemarszałek Łukasz Porycki.

W programie znalazły się m.in. punkt dotyczący ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, „Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.   

Zapisz się do naszego newslettera!