Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 02-04-2019

Sytuacja finansowa lubuskich jednostek ochrony zdrowia oraz raport z audytu na oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w gorzowskim szpitalu to główne punkty posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, która obradowała w gorzowskiej lecznicy. – Szpital realizuje szereg inwestycji o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, ale sama aparatura nie wyleczy pacjentów, dlatego cały czas staramy się pozyskać kadrę. Audyty potwierdzają, że zarząd robi to dobrze – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Inwestycje w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny oraz w poprawę warunków przebywania pacjentów w gorzowskiej lecznicy, to dowód na to, że służba zdrowia jest naszym priorytetem. Ale pamiętajmy, że sam sprzęt - nawet ten z najwyższej półki - nie wyleczy chorych. Dlatego musimy starać się na bieżąco uzupełniać braki kadrowe. Wszyscy pamiętamy sytuację na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Sama spotykałam się z chirurgami i związkowcami, poznałam ich oczekiwania finansowe i wiem, na jakie trudności trafił zarząd szpitala, bo negocjacje wynagrodzeń to sprawa skomplikowana. Audyty przeprowadzone w szpitalu potwierdzają, że jednostka jest dobrze zarządzana, a to w połączniu z duża liczbą inwestycji realizowanych z wykorzystaniem pieniędzy unijnych oraz środków z samorządu, jest gwarancją rozwoju – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Inwestycje w zdrowie

Członkowie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, która obradowała w gorzowskiej lecznicy, mieli okazję zobaczyć inwestycje zrealizowane w szpitalu w ostatnich 30 miesiącach.
W ciągu 3 lat zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadził wiele remontów i nowych inwestycji, do których należą m.in.:

-       budowa Ośrodka Radioterapii – 30 mln złotych

-       zakup 2 akceleratorów – 23 mln złotych

-       uruchomienie Pracowni PET/CT – 8 mln złotych

-       modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 5,6 mln złotych

-       przebudowa budynku dawnej pralni na potrzeby Działu Rehabilitacji – 2,5 mln złotych

-       Centralna Pracownia Leku Cytostatycznego – 1,4 mln złotych

-       Remont Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej – 150 tys. złotych

-       remont holu głównego - 25 tys. złotych

-       przeniesienie części poradni  z Przychodni Specjalistycznych i Diagnostyki z ul. Walczaka do Przychodni Specjalistycznych i Diagnostyki na ulicę Dekerta (m.in.  Wojewódzkiej Poradni Urologicznej, Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Ogólnej, Wojewódzkiej Poradni Anestezjologicznej i Zwalczania Bólu, Wojewódzkiej Przychodni Laryngologicznej)

-       utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego

Przed szpitalem kolejne wyzwania

-       rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii i z Pododdziałem Przeszczepowym, Banku Komórek Macierzystych – po III przetargu bez rozstrzygnięcia

- przeniesienie Pracowni Mikrobiologii z ul. Walczaka na ul. Dekerta – faza projektowania

-       przeniesienie Szkoły Rodzenia – faza projektowania

-       nowe szatnie dla pracowników – faza projektowania

Sytuacja na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Jak podczas obrad poinformował prezes gorzowskiego szpitala Jerzy Ostrouch, w ostatnim czasie w lecznicy przeprowadzono dwa ważne audyty. Pierwszy, całościowy, obejmujący ponad 80 standardów certyfikacyjnych, przeprowadziło Centrum Monitorowania Jakości z Krakowa.  - W Polsce funkcjonuje ok. 800 szpitali, zaudytowanych pozytywnie jest około 200. Gorzowski szpital jest w tym gronie, to zasługa personelu, kadry nadzorującej i zarządu województwa, na który możemy liczyć – tłumaczył prezes Ostrouch. - Audyty to był olbrzymi wysiłek wszystkich pracowników. Kontrola na wzór takich, jakie prowadzi Najwyższa Izba Kontroli była restrykcyjna. Audyt potwierdził, że lecznica jest zarządzana profesjonalnie, na kontrolowanych oddziałach przestrzegamy certyfikatów jakości i działamy zgodnie z procedurami, które narzuca na nas ministerstwo zdrowia. Zdaliśmy egzamin pozytywnie, a wynik audytu zbliżony do 76% sprawia, ze szpital może liczyć na dodatkowe pieniądze z ministerstwa zdrowia – dodał.  

Drugi audyt został przeprowadzony na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Wizyta akredytacyjna odbyła się w samym środku wydarzeń, które opisywała prasa w kontekście rzekomych odejść z pracy lekarzy chirurgów. Zespół Kolegium Lekarzy Chirurgów pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Józef Kładnego ocenił działalność oddziału w latach 2016-2018, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2018. – Zbyt daleko idące oczekiwania finansowe czy brak jednomyślnego rozwiązania kilku problemów, doprowadziły do trudnej sytuacja na oddziale, ale nie można mówić o kryzysie. Braki kadrowe dotykają wielu jednostek ochrony zdrowia w kraju.  Szpital zapewnia ciągłość pracy na oddziale, pozyskuje nowych chirurgów, więc pacjenci mogą czuć się bezpiecznie. Pozostałe wyniki kontroli dotyczą spraw bieżących, w który nie występują nieprawidłowości - tłumaczył prezes szpitala.

Zakres audytu na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej obejmował:

- politykę przyjęć planowych

- zakresy działalności zabiegowej oddziału z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych i innowacyjnych technik zabiegowych, zabiegów laparoskopowych, endoskopii zabiegowej, itp.

- skali potrzeby hospitalizacji niezwiązanych z wykonaniem zabiegu operacyjnego

- wykorzystania bloku operacyjnego i określenia zapotrzebowania na ilość dni zabiegowych i ilości rezerwowanych dla oddziału stołów operacyjnych

- ilości zabiegów wykonywanych w trybie ostrodyżurowym, trybu kwalifikacji do nich oraz efektów odraczania  zabiegów tego typu

- ilości reoperacji oraz niewymagających zabiegów powikłań pooperacyjnych

- zapotrzebowania na kadrę lekarską i pielęgniarską w czasie dyżurów medycznych poza normalną ordynacją szpitala

- możliwości wprowadzenia do działania oddziału dodatkowych zakresów,, np. chirurgii naczyniowej, angiologii, itp.

- farmakoteraspii stosowanej w oddziale, a w szczególności antybiotykoterapii

- wyposażenia bloku operacyjnego w sprzęt i urządzenia oraz ewentualnych potrzeb w tym zakresie

- rozliczania wykonanych procedur z LOW NFZ i możliwości poprawy kwalifikacji do grup JGP

- możliwości wykonania zadań operacyjnych i zabezpieczenia ciągłości pracy oddziału poprzez zlecenie wykonania tych usług podmiotom zewnętrznym.

Galeria zdjęć

O sytuacji w jednostkach ochrony zdrowia

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!