Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 12-04-2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 12 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie komisji zaopiniowali:

- projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego,
- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok,
- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033

oraz zapoznali się z:

- informacją o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia – działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie, za okres 01.01.2018 – 31.12.2018,
- informacją o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.

Zapisz się do naszego newslettera!