Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 12-04-2019

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 12 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie komisji zaopiniowali:

  1. informację „Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2018 r. Inwestycje planowane do realizacji w 2019 roku w ramach planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO – Lubuskie 2020”,
  2. „Analizę wykorzystania środków z krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 w województwie lubuskim”,
  3. projekt uchwały w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę,
  4. projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych,
  5. projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych,
  6. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
  7. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości,  stanowiących własność Gminy Krzeszyce,
  8. projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka.

Zapisz się do naszego newslettera!