Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 08-04-2019

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w przerwie sesji Sejmiku,w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.
  4. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!