Szczegóły aktualności:

Ochrona zdrowia w liczbach

Małgorzata Trzcionkowska | Sejmik | 15-04-2019

Sytuacja finansowa jednostek ochrony zdrowia za ubiegły rok była omawiana podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w poniedziałek 15 kwietnia.

 

Cztery spółki kapitałowe, czyli Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Szpital Uniwersytecki im K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie miały dochody w kwocie 599.568.823 zł. Koszty pochłonęły 605.766.631 zł. Straty jednostek oszacowano na 6.903.013 zł i były one mniejsze niż rok wcześniej. Wynik finansowy powiększony o koszty amortyzacji wszystkich jednostek wyniósł 29.389.122 zł i wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 7.336.146 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przychody wszystkich ośmiu pozostałych jednostek ochrony zdrowia (oprócz wymienionych wcześniej szpitali) wyniosły 124.443.666,77 zł. Koszty to 124.608.423,90zl (w tym koszty działalności operacyjnej 122.747.004,95 zł.

Straty zostały oszacowane na 165.471,13 zł. To mniej, niż zaplanowane na 2018 rok straty, oszacowane na 519.351,20 zł.

Spośród ośmiu jednostek ochrony zdrowia, trzy wygenerowały dodatni wynik finansowy netto. To: SP ZOZ („Medkol" w Zielonej Górze, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. i Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Międzyrzeczu.

Na 31 grudnia 2018 roku zobowiązania długo i krótkoterminowe jednostek ochrony zdrowia wyniosły 46.107.371,18 zł (w tym zobowiązania wymagalne 1.713.876,27 zł.

 

Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada województwo lubuskie, za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

 

Zapisz się do naszego newslettera!