Szczegóły aktualności:

Warsztaty Zespołu roboczego ds. Strategii Województwa Lubuskiego

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 09-04-2019

W dniach 4-5 kwietnia br. członkowie Zespołu spotkali się w Kolesinie, aby przedyskutować kluczowe kwestie związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Moderatorem warsztatów był prof. zw. dr hab. arch. Aleksander Noworól, ekspert pracujący na co dzień na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz współpracujący przy wielu projektach z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Uczestnicy – dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego, szefowie instytucji podległych oraz przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze - zapoznali się z problematyką zarządzania strategicznego, znaczeniem otoczenia społeczno-politycznego i instytucjonalnego, kierunkami zmian w polityce regionalnej i wyzwaniami, jakim w związku z powyższymi czynnikami sprostać musi samorząd wojewódzki.

Podczas części warsztatowej członkowie zespołu w grupach przeanalizowali mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia. Prace dotyczyły również wizji Województwa Lubuskiego na 2030 rok oraz aktualizacji celów strategicznych i operacyjnych. Punktem wyjścia do dyskusji była wypracowana w ramach prac Zespołu "Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa lubuskiego", którą 2 kwietnia br. przyjął Zarząd Województwa Lubuskiego. Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.   

Kolejne spotkanie planowane jest na przełomie maja i czerwca, dotyczyć będzie m.in. spraw zarządzania i monitorowania, a także Obszarów Strategicznej Interwencji oraz określenia projektów strategicznych.

Zapisz się do naszego newslettera!