Szczegóły aktualności:

Lubuskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 09-04-2019

Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z Zielonej Góry decyzją zarządu otrzymało dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł na zadanie pn. Przygotowanie do przeprowadzenia imprez sportowo - rekreacyjnych w 2019 r.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na doposażeniu LTKKF w stalowe przenośne bariery ochronne. Sprzęt ten jest niezbędny do przeprowadzania organizowanych na terenie województwa lubuskiego festynów, imprez biegowych, kolarskich i Nordic Walking.

Zapisz się do naszego newslettera!