Szczegóły aktualności:

Zasłużeni dla Województwa Lubuskiego

Małgorzata Trzcionkowska | Wydarzenia | 15-04-2019

Czterech pasjonatów - społeczników, zmieniających naszą rzeczywistość na lepsze, otrzymało podczas sesji  Sejmiku Województwa Lubuskiego odznaki „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Odznaki tuż przed rozpoczęciem obrad wręczyła marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z Wioletą Haręźlak, przewodniczącą Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Otrzymali je: Piotr Chara, fotografik, przyrodnik, regionalista. Jego główną inspiracją jest świat dzikiej przyrody doliny Odry i Warty. Opublikował między innymi kilka wspaniałych albumów fotograficznych, jest autorem filmu przyrodniczego „Życie jest piękne”. Laureat krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych, zaangażowany w działania na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat przyrody i historii regionu Doliny Dolnej Warty. Od kilku lat koordynuje projekty z zakresu kształtowania i odtwarzania siedlisk, zapewniających bezpieczeństwo lęgów dla ptaków wodnych i błotnych, dzięki którym nad Odrą funkcjonują „Wyspy Życia”, na których obserwowany jest powrót ginących gatunków ptaków i ich ogromny sukces w wychowaniu potomstwa.

Tadeusz Chojnacki Od 46 lat członek Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „ZASTAL” w Zielonej Górze - najstarszej orkiestry w powojennej Zielonej Górze, działającej nieprzerwanie od 1947 roku, która rozsławia Zieloną Górę w kraju i za granicą. W roku 1987 został wyróżniony Srebrną Odznaką „Zasłużony pracownik Zastal”, a w roku 1990 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Zielonej Górze wyróżnił go Brązową Odznaką Honorową za zasługi w pracy społecznej.

Janusz Marian Kapała, jako z-ca dyrektora „Zastalu” ds. technicznych, wraz z delegacją miasta, uczestniczył w przygotowaniu i realizacji jednej z pierwszych misji gospodarczych Zielonej Góry do Francji po transformacji. Jego działania z lat 1991-1993 zapewniły miejsca pracy dla 425 osobowej załogi sprywatyzowanego zakładu. Jest działaczem na rzecz popularyzacji i promocji walorów turystycznych województwa lubuskiego w kraju i za granicą oraz na rzecz integracji mieszkańców regionu poprzez poznawanie swych „małych ojczyzn”. W latach 2005-2018 oprowadził po województwie lubuskim co najmniej dwieście wycieczek i turystów indywidualnych z Polski i zagranicy.

Edmund Tadeusz Prekurat posiada 40 letni staż pracy, w tym ponad 25 lat na stanowiskach kierowniczych. Od 14 lat związany z publicznymi służbami zatrudnienia. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie i w Zielonej Górze. Dwukrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Lubuskiego, obecnie Wiceprzewodniczący. Jest zaangażowany w liczne charytatywne działania na rzecz dzieci w ramach Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dziecka. Uhonorowany w 2016 r. odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Za realizację m.in. programu „Praca ponad granicami” - rewaloryzacja Parku Mużakowskiego w 1999 r. otrzymał nagrodę honorową UNESCO im. Meliny Mercouri.

Odznaki po raz pierwszy zostały przyznane w 2006 roku. Osoby fizyczne noszą je na lewej stronie piersi, po odznaczeniach państwowych i resortowych.

Zapisz się do naszego newslettera!