Szczegóły aktualności:

W Łęknicy powstanie Centrum Kulturalno-Edukacyjne

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 11-04-2019

11 kwietnia br. członek zarządu Marcin Jabłoński oraz burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak podpisali umowę dotyczącą rewitalizacji budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji, Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

Beneficjentem projektu jest Gmina Łęknica, Operatorem Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku poprzemysłowego znajdującego się w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. Celem projektu jest wzrost liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego przez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i historyczno-kulturowych i utworzenie warunków do szeroko pojętej edukacji kulturalnej na bazie posiadanego potencjału.

Obiekt będzie pełnić funkcje kulturalno – edukacyjne, oferując różne formy aktywności oparte o przemysłową historię Łęknicy, unikatowe środowiska przyrodnicze i kulturowe (Park Mużakowski, Geopark Łuk Mużakowa, Rezerwat przyrody Nad Młyńską Strugą). W ramach projektu zaplanowano: adaptację i wyposażenie budynków poprzemysłowych, utworzenie parku naukowego i nowej oferty kulturalno - edukacyjnej w zakresie aktywnych atrakcji związanych z historią regionu, przemysłem górniczym, hutniczym i ceramicznym oraz tematyką kulturalno - przyrodniczą. Efekty projektu będą skierowane bezpośrednio do lokalnej społeczności (miejscowości i gmin sąsiadujących z Centrum), mieszkańców całego województwa lubuskiego oraz obecnych i potencjalnych turystów odwiedzających region.

Całkowita kwota wynosi 3 188 430,82 zł, a wartość dofinansowania to 2 388 782,19 zł. Okres realizacji - III kw. 2016 - IV kw. 2020

Informacja: Departament Programów Regionalnych

Galeria zdjęć

W Łęknicy powstanie Centrum Kulturalno-Edukacyjne

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!