Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 12-04-2019

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa odbędzie się 15 kwietnia br. o godz. 10:30 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2018 rok.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 22 marca 2019 r.

4. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!