Szczegóły aktualności:

Przełazy: Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 16-04-2019

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego na sprzedaż nieruchomości w Przełazach stanowiącej własność Województwa Lubuskiego.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

Położenie nieruchomości

Oznaczenie działki wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Cena

wywoławcza

nieruchomości  brutto (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

Numer działek

Numer Kw

Przełazy,

gmina Lubrza

obręb 0006, Przełazy,

204/2

ZG1S/00040771/6

1,6500

310 060,00

15 510,00

1000

Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7,w sali nr 108.

Szczegółowych informacji, w sprawie nabycia nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zapisz się do naszego newslettera!