Szczegóły aktualności:

RCAK - zakończono pierwszy etap prac

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 17-04-2019

Pierwszy etap inwestycji w Regionalnym Centrum Animacji Kultury zakończony. - Przebudowa i remont budynku willowego to działanie, które przywróci świetność jednej z najpiękniejszych zielonogórskich pereł architektury. Po zakończeniu przebudowy oddane do użytku zostaną pomieszczenia umożliwiające realizacje działań statutowych m.in. Studio Nagrań czy Klub Jazz Harlem – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki, który dziś odwiedził siedzibę RCAK.

Projekt „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” to działanie, którego celem jest przywrócenie świetność jednej z najpiękniejszych zielonogórskich pereł architektury. W XIX w Hermann Sucker – znany pionier przemysłu metalowego i włókienniczego dawnego Gruenberga wraz z bratem Friedriechem wybudowali przy obecnej ulicy Sieniewicza swoje reprezentacyjne wille, zresztą nieopodal zabudowań swojej fabryki, znanej zielonogórzanom po wojnie jako ZEFAM.

Willa Hermanna Suckera oraz park otaczający ją (znacznie większy niż dziś, bo liczący ponad 4 hektary) przechodziła te same losy, co i miasto i Ziemie Odzyskane, w 1945 roku była czasowo szpitalem wojskowym, wówczas też zniszczono i zrabowano ekskluzywny wystrój i wyposażenie domu.
W latach 90-tych XX-ego wieku w budynku siedzibę miał Ośrodek Folkloru oraz działające nadal Regionalne Centrum Animacji Kultury.

W ramach projektu wyremontowano i przebudowano obiekt dostosowując go do typowo kulturalnych funkcji potrzebnych w tym rejonie miasta.

Cele szczegółowe tego projektu to:

– poprawa dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami narządu ruchu,
– poprawa stanu technicznego budynku,

– poprawa ładu przestrzenno-funkcjonalnego w zakresie infrastruktury kulturalnej w obszarze zdegradowanym Śródmieścia miasta Zielona Góra, dotyczy obszaru zamieszkanego przez ponad 23 tysiące osób,

– znaczące unowocześnienie zaplecza technicznego poprzez zakupienie nowych elementów wyposażenia.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.2 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”, poddziałanie 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Wartość projektu – 6.593.151,14 zł

Galeria zdjęć

Wicemarszałek z wizytą w RCAK

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!