Szczegóły aktualności:

Regiony przyszłością Europy

Marzena Toczek | Wydarzenia | 23-04-2019

- Przyszłość zaczyna się dzisiaj! Trzeba sięgać gwiazd! Wyznaczać sobie ambitne cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji – mówi na łamach dzisiejszego wydania tygodnika Newsweek – dodatku Biznes marszałek Elżbieta Anna Polak. W rozmowie marszałek mówi o przyszłości regionu, celach i priorytetach rozwoju. Zapraszamy do lektury. Cały wywiad poniżej.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj…

Powtórzę za Krzysztofem Wielickim – legendą polskiego himalaizmu, jak się bardzo chce, to się wchodzi; zawsze trzeba mierzyć wyżej. Trzeba sięgać gwiazd! Wyznaczać sobie ambitne cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

A Lubuskie ma plan na przyszłość?

My w Lubuskiem chcemy i potrafimy być skuteczni bo mamy wizję rozwoju naszego regionu. Chcemy żeby był zieloną krainą nowoczesnych technologii i krok po kroku, konsekwentnie i bez kompleksów ten cel realizujemy. Wyznaczyliśmy sobie priorytety i kierunki rozwoju. Wiemy co jest naszą mocną stroną i znamy nasze potencjały. Zbudowaliśmy infrastrukturę naukowo-badawczą, bardzo poprawiliśmy dostępność transportową i teleinformatyczną. Postawiliśmy na wsparcie przedsiębiorców i to się opłaciło, bo to oni są teraz kołem zamachowym naszej gospodarki. Mocno zainwestowaliśmy w ochronę zdrowia. Mamy teraz najmniej zadłużone szpitale w Polsce. Poprawiamy też jakość i dostępność do leczenia. Jednak nie spoczywamy na laurach i jesteśmy świadomi naszych deficytów. To m.in.  słabość uczelni wyższych, starzejące się społeczeństwo oraz niska innowacyjność. Zdiagnozowane potencjały i deficyty  wyznaczają kierunki rozwoju. Dlatego stawiamy na koncentracje priorytetów i zaplanowaliśmy konkretne działania.

Jakie więc będzie Lubuskie przyszłości?

Chcemy być regionem bardziej inteligentnym. Może ktoś pomyśleć, że jesteśmy bezczelni ale my zbudujemy Park Technologii Kosmicznych, który ma stanowić centrum rozwoju nowoczesnych technologii. Utworzyliśmy już z PAN Centrum Badań Kosmicznych jej oddział w lubuskim parku naukowo-technologicznym. Bo teraz jest czas  na wykorzystanie infrastruktury parków naukowo-technologicznych,żeby zatrzymać tutaj młodych ludzi, postawić na potencjał intelektualny, finansując transfer badań do biznesu. Chcemy także zbudować lubuską sieć innowacyjnych start-upów. Jak już wspomniałam, Lubuskie to zielona kraina nowoczesnych technologii. Region bardziej przyjazny środowisku to taki, w którym nie ma smogu, dlatego finansujemy wymianę starych kopciuchów. To także region zabezpieczony przed powodzią, z zieloną - czystą energią. Te nasze dwa główne cele doskonale wpisują się w ukierunkowanie polityki rozwojowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska zdecydowała się bowiem przeznaczyć aż 65% alokacji na te dwa priorytety. To jednak nie wszystko. Największym potencjałem naszego regionu są bowiem ludzie. Przyszłość regionu to jego mieszkańcy! Dlatego bardzo mocno stawiamy na włączenie społeczne. Mamy specjalne programy: młodzi On-life, a także na inicjatywy wiejskie i senioralne oraz profilaktykę prozdrowotną. Bo region silny społecznie, to region zadowolonych mieszkańców, którzy przecież najbardziej cenią sobie zdrowie i jakość życia. Dlatego nadal mocno będziemy inwestować w ochronę zdrowia. Budujemy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, rozwijamy usługi onkologiczne, zbudowaliśmy Ośrodek Radioterapii, bazy Pogotowia Lotniczego, modernizujemy szpitale i wyposażamy je w nowoczesny sprzęt, a także realizujemy programy profilaktyczne. Dbamy także o kadrę medyczną, dlatego wspieramy kierunek lekarski i finansujemy stypendia dla przyszłych lekarzy. Jednak w życiu oprócz zdrowego ciała potrzebny jest  także zdrowy duch. Dlatego stawiamy na rozwój kultury. W tym zakresie zaplanowaliśmy prawdziwy boom inwestycyjny. To modernizacja dwóch teatrów, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum w Bogdańcu oraz Dobiegniewie, to rozbudowa filharmonii oraz budowa instytutu designu i kreatywności.  Lubuskie ma być też regionem który łączy, dlatego nadal będziemy rozwijać infrastrukturę transportową i teleinformatyczną.

Wspomniała Pani, że lubuskie priorytety są zgodne z polityką Unii Europejskiej. Jaka jest więc przyszłość regionów we wspólnocie?

Niedawno uczestniczyłam w 8. Europejskim Szczycie Miast i Regionów w Bukareszcie, gdzie dyskutowaliśmy na ten temat. Zwieńczeniem tych rozmów jest przyjęta deklaracja, która wyraźnie wskazuje na rolę regionów w Europie. Unia Europejska potrzebuje regionów i  miast w takim samym stopniu, jak one potrzebują jej. Deklaracja Bukaresztańska wskazuje na konieczność wzmocnienia demokracji lokalnej i wzmocnienia samorządów. Bo silne regiony, to silna Europa – Europa obywatelska, otwarta i silna gospodarczo. Europa potrzebuje zrównoważonego rozwoju, a jego gwarantem są właśnie regiony. Regiony potrzebują stabilizacji, decentralizacji, niezależności. Trzeba doskonalić prawo i przekazywać jak najwięcej kompetencji w dół. Zawsze powtarzam za profesorem Regulskim- współtwórcą reformy samorządowej, „ Państwo powinno zająć się tym, czym musi. Tym czym nie musi lepiej zajmie się obywatel”. Doskonałym potwierdzeniem tych słów jest wdrażanie europejskiej polityki spójności. Lubuskie, ale także inne regiony już wiele razy pokazały, że doskonale sobie z tym radzą, że są skuteczne. Warto postawić na regiony, bo to one są podstawą rozwoju europejskiej wspólnoty.

 

Zapisz się do naszego newslettera!