Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 23-04-2019

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie komisji zaopiniowali propozycje podziału dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2019 roku w obszarze promocji województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zapisz się do naszego newslettera!