Szczegóły aktualności:

Klub Tenisowy Żary z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 24-04-2019

Klub Tenisowy Żary decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 2 tys. zł na realizację zadania pn. Grand Prix Ziemi Lubuskiej w tenisie.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na organizacji zawodów w tenisie dla dorosłych tenisistów o Puchar Marszałka Województwa. Impreza ma charakter wojewódzki, zgłoszona jest do kalendarza PZT oraz w oparciu o System Sportu ujęty w ramach Polskiego Związku Tenisowego. Eliminacje do turnieju będą prowadzić kluby z całego województwa lubuskiego. W rozgrywkach planuje się udział około 200 osób. Finał Grand Prix planowany jest na terenie klubu w Żarach.

Zapisz się do naszego newslettera!