Szczegóły aktualności:

Posiedzenie komitetu monitorującego Polska-Saksonia

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 29-04-2019
W dniach 24-25 kwietnia w Zamku Czocha odbyło się 11. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy w OP1 „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe” (7 projektów) i OP4 „Współpraca  partnerska i potencjał instytucjonalny” (1 projekt).

Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się „Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa natury i kultury”. Warte ponad 800 tys. euro zadanie dotyczy walorów turystycznych Parku Mużakowskiego oraz Geoparku Łuk Mużakowa  Chodzi o m.in. wyposażenie dworca kolejowego w Weißwasser, gdzie znajduje  się  Centrum Turystyki Transgranicznej, organizację międzynarodowej konferencji dotyczącej wykorzystania marki UNESCO oraz powołanie polsko-niemieckiego zespołu ds. rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa.

Projekt zakłada także wspólną kampanię promocyjną. Złożą się na nią  polsko-niemieckie eventy i liczne materiały promocyjne. W planach jest także wystawa W CIT w Weißwasser i transgraniczne warsztaty w Łęknicy. Dodatkowo organizowany zostanie konkurs fotograficzny „Skarby Łuku Mużakowa”. Potencjał Łuku prezentowany będzie też na międzynarodowej konferencji naukowej w Bad Muskau, targach turystycznych w Berlinie, wystawach w polskich miastach. 

Zapisz się do naszego newslettera!