Szczegóły aktualności:

Obywatelski Parlament Seniorów

Jarosław Rodziewicz | TOP | 30-04-2019

29 kwietnia br. w Zielonej Górze odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Radnych Lubuskiego Sejmiku Seniorów I kadencji. - Możemy dziś porozmawiać o problemach związanych ze starzejącym się społeczeństwem. To wyzwanie, przed którym stoi Lubuskie - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas obrad podsumowano kadencję 2017-2018 oraz wypracowano koncepcję wyborów do Lubuskiego Sejmiku Seniorów II kadencji. 

 - To pierwsze nasze wspólne spotkanie, więc historyczne. Możemy dziś porozmawiać o problemach związanych ze starzejącym się społeczeństwem - podkresliła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek zaznaczyła, że samorząd województwa podejmuje szereg działań na rzecz seniorów. - Kompleksowa opieka nad seniorami, to jeden z deficytów, z którym województwo lubuskie musi się zmierzyć. Dlatego w 2017 roku zarząd przyjął Wojewódzki Program dla Osób Starszych. Po wysłuchaniu diagnozy w tym zakresie przystąpiliśmy do działania – poinformowała marszałek.

Powołano m.in. Lubuską Radę Seniora, dodatkowo poszczególne departamenty zdiagnozowały obszary problemowe. W 2018 roku samorząd województwa przeznaczył 300 tys. zł na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego skierowanego do osób starszych. Dzięki wsparciu zrealizowano wiele wspaniałych inicjatyw. Program ten będzie kontynuowany również w 2019 roku. Jednym z priorytetów samorządu województwa jest także utworzenie dziennych lub całodobowych domów pobytu dla seniorów w każdej gminie. Na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przeznaczono środki w wysokości 11,7 mln zł. - Wiele zależy od włodarzy gmin. Zachęcamy, żeby pisali projekty na wsparcie seniorów, które im sfinansujemy – wyjaśniła. Lubuscy seniorzy mogą korzystać z programów profilaktycznych tj. profilaktyki trzech raków: jelita grubego, szyjki macicy i piersi, czy wczesnego wykrywania cukrzycy oraz bezpłatnych badań i porad dostępnych podczas wydarzeń związanych z profilaktyką nowotworową, profilaktyką chorób układu krążenia, zdrowym stylem życia, zdrowiem psychicznym - pikników zdrowia, warsztatów, konferencji. Samorząd województwa wspiera także ideę utworzenia oddziału geriatrii w Lubuskim Specjalistycznym Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Samorząd województwa w ramach swojej polityki regionalnej tworzy także warunki do współpracy z organizacjami seniorów, z uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniorów.

Marszałek podkreślała także, że wiele głosów seniorów dotyczy wykluczenia transportowego. – Nie wszyscy seniorzy mają samochody, prawo jazdy i nie mogą dojechać do lekarza lub na zajęcia. Przygotowujemy plan transportowy i na pewno uwzględnimy państwa głosy.

Zobacz prezentację

Gośćmi obrad byli lubuscy parlamentarzyści: senator Waldemar Sługocki oraz posłowie: Katarzyna Osos, Krystyna Sibińska i Tomasz Kucharski. Wszyscy zgodnie podkreślali, że państwo powinno zadbać o seniorów i zapewnić im godne warunki życia. - Państwo swoją aktywnością zawodową budowaliście Ziemie Lubuską. Teraz przyszedł czas, że to aktywne zawodowo społeczeństwo powinno wspierać tych, którzy przechodzą na zasłużony odpoczynek. Chodzi o to, żeby ten odpoczynek był godny. Chcielibyśmy zapewnić państwa, że lubuscy seniorzy są nam szczególnie bliscy – podkreślał senator Waldemar Sługocki i zaprezentował propozycje inicjatyw mających wspomóc seniorów. - Dziękuję za waszą aktywność, bo ona jest motorem naszych działań – dodała poseł Katarzyna Osos.

W spotkaniu udział wzięli: Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz, Lubuscy Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Radni Seniorzy I kadencji, Radni Województwa Lubuskiego, członkowie Zarządu Województwa Lubuskiego, Parlamentarzyści Województwa Lubuskiego, Członkowie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, delegacje Powiatowych Rad Seniorów: krośnieńskiego, żagańskiego i słubickiego.

Obywatelski Parlament Seniorów to pierwsze w historii Polski ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, którego celami są prezentowanie interesów środowiska senioralnego, systematyczne monitorowanie sytuacji osób starszych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog, a także prezentowanie stanowisk dotyczących polityki senioralnej. Seniorzy i przyszłość Polski – to symboliczne motto działania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

To unikalna forma aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.

Delegatami OPS są przedstawiciele wszystkich środowisk senioralnych w Polsce, w szczególności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminnych rad seniorów. Wśród delegatów OPS są ponadto osoby reprezentujące bardzo liczne inne organizacje senioralne o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Podział 460 mandatów w OPS uwzględnia liczbę osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie danego województwa.

W skład Lubuskiego Zespołu Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wchodzi 9 osób: Wojciech Brodziński, Regina Drgas, Krystyna Orwat, Urszula Miara, Czesław Apanasowicz, Eugeniusz Wyspiański, Wojciech Białek, Jerzy Cierpiński i Stefan Pilaczyński.

Lubuski Sejmik Seniorów został powołany w 2017 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Jego celem jest motywowanie osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym regionu oraz dzielenie się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Lubuska Społeczna Rada Seniorów wybrała 30 Radnych Seniorów - przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz osób starszych w województwie lubuskim.

Do końca 2018 roku odbyły się 3 sesje Lubuskiego Sejmiku Seniorów. Radni Seniorzy podczas obrad m.in. debatowali nad problemami osób starszych i opieką geriatryczną w województwie lubuskim, zaopiniowali Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych oraz zapoznali się z założeniami programu Seniorzy On-Life.

Galeria zdjęć

Obywatelski Parlament Seniorów

Zdjęcia Krzysztof Kubasiweicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!