Szczegóły aktualności:

Spotkanie roczne INTERREG Polska-Brandenburgia

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 06-05-2019

9 Maja w Cottbus odbędzie się Wydarzenie roczne 2019 Programu Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020. Spotkaniu będzie przyświecało hasło „1 granica, 2 kraje, 15 lat transgranicznej współpracy“. W rozmowach ma wziąć udział ponad 100 gości z Polski i Niemiec.

  

Goście konferencji wysłuchają wykładów beneficjentów programu. Punktem kulminacyjnymbędzie dyskusja panelowa na temat współpracy transgranicznej. Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli trzech programów współpracy INTERREG VA na polsko-niemieckiej granicy oraz Komisji Europejskiej. Konferencji towarzyszy wystawa plakatów prezentujących projekty wsparte w ramach w. w. Programu Współpracy. Wydarzenie zakończą wycieczki do miejsc, w których zrealizowany projekty dofinansowane z programu INTERREG. 

Program Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia ( http://interregva-bb-pl.eu/ ) wspiera ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" współpracę na polsko-brandenburskim pograniczu. Celem programu jest likwidowanie niedogodności wynikłych z istnienia granicy i przyczynienie się w ten sposób do integracji europejskiej. Na polsko-brandenburskim obszarze wsparcia przeznaczono na ten cel do końca 2020 r. około 100 mln EUR z EFRR. Od czasu rozpoczęcia programu w połowie 2015 r. zatwierdzono już 57 transgranicznych projektów o łącznej wartości 94,3 mln EUR. (https://interregva-bb-pl.eu/liste-der-vorhaben/ ).

PROGRAM

Od godz. 9.30

Rejestracja

10.00 - 10.20

Oficjalne otwarcie

Pan Minister Stefan Ludwig, Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Landu Brandenburgii (MdJEV)

 

Pan Artur Harc, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

Pan Radosław Brodzik, Urząd  Marszałkowski  Województwa Lubuskiego  

 

 

10.20 - 11.00

Doświadczenia Beneficjentów PW INTERREG na pograniczu Brandenburgia-Polska na przełomie kilku perspektyw finansowych:

 

Sektor publiczny

 

Pan Krzysztof Kaliszuk, Urząd Miasta Zielona Góra

 

Pani Kristina Neumann, Urząd Miasta Cottbus

 

Organizacje non-profit

 

Pani Katrin Schulz, Arbeitsinitiative Letschin e.V.

 

Badania i rozwój

Pan dr inż. Krzysztof Piotrowski, IHP GmbH – Innovationsfor High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik

Pan dr inż. Piotr Powroznik, Uniwersytet Zielona Góra

Gospodarka

Pan Guido Noack, Izba Przemysłowo-Handlowa Ostbrandenburg

 

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa / zwiedzanie wystawy plakatów

 

 

11:20 - 13:00

Dyskusja panelowa: „15 lat współpracy transgranicznej“

 

Wymiana d oświadczeń między przedstawicielami trzech Program ó Wspó ł pracyINTERREG VA na polsko-niemieckim obszarze granicznym

 

Pan Pascal Boijmans, Komisja Europejska, Kierownik Referatu Dyrekcja Generalna dsPolityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO)

 

Pani Ursula Brautferger, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Zdrowia Mecklenburg Vorpommern, Kierownik Referatu Europejska Współpraca Terytorialna, Interreg

 

Pani Ursula Bretschneider, Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Landu Brandenburgii, Kierownik Referatu IV.3 Europeiska Współpraca Terytorialna

 

Pan Artur Harc, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Zastępca Dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej

 

Pan Radosław Brodzik , Urząd  Marszałkowski  Województwa Lubuskiego, Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 

Pan dr Roger Mackeldey, Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Gospodarki Rolnej, Kierownik Referatu Europejskie Programy Współpracy Terytorialnej

 

Moderacja: Pani dr Carola Lau, Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Landu Brandenburgii, Referentka w Referacie IV.2  Stosunki z zagranicą, Internacjonalizacja

13:00 - 13:50

Obiad

13:30 - 15:30

 

Wycieczka szlakiem zrealizowanych projektów w ramach PW INTERREG VA BB-PL – Park Branitz i ZOO Cottbus

Zakończenie godz. 15.30  

Zapisz się do naszego newslettera!