Szczegóły aktualności:

Granty na współpracę międzynarodową

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 08-05-2019

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza realizatorów projektów z EFS do udziału w spotkaniu informacyjnym oraz w warsztatach dotyczących nowego konkursu grantowego. W połowie roku organizacja ogłosi konkurs „Ścieżki współpracy”, w którym będą można otrzymać do 100 tys. zł na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza na spotkania, które odbędą się w Zielonej Górze 21 i 22 maja:

· regionalne spotkanie informacyjne – 21 maja 2019 r. w godz. 12:00 – 16:00, Zielona Góra, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15A;

· warsztaty animacyjne – 22 maja 2019 r. w godz. 10:30 – 16:00, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15A.

Zapisując się w formularzu na regionalne spotkanie animacyjne, mogą Państwo zadeklarować jednocześnie chęć udziału w warsztatach. Zapraszamy do rejestracji na stronie: https://goo.gl/forms/qWeU1tsHPc5FUnAJ3

W połowie 2019 roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym będą mogli Państwo otrzymać do 100 tys. zł na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

Spotkanie informacyjne:

Do uczestnictwa w spotkaniu, a następnie w konkursie Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza zarówno tych, którzy mają już doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, jak i tych nierealizujących dotychczas jeszcze takich projektów. Udział w konkursie to doskonała okazja, by zdobyć pierwsze doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej, ponieważ przewiduje on specjalne wsparcie „krok po kroku” dla tych, którzy chcą nawiązać taką współpracę po raz pierwszy.

Podczas regionalnego spotkania informacyjnego zostaną przedstawione zasady udziału w konkursie oraz podstawowe informacje dotyczące współpracy międzynarodowej. W drugiej części spotkania zaplanowano praktyczne warsztaty, których celem będzie poszukiwanie pomysłów na projekty współpracy międzynarodowej.

Warsztaty animacyjne:

Dla zainteresowanych podmiotów Fundacja Fundusz Współpracy przygotowała również specjalne 6-godzinne warsztaty animacyjne. W ramach warsztatów przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy pomogą Państwu w przygotowaniu założeń projektów współpracy międzynarodowej.

Udział w projekcie „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” to:

· dodatkowe środki finansowe,

· nowe doświadczenia i rozwój Państwa organizacji oraz zespołu pracowników,

· szansa na nawiązanie trwałych relacji międzynarodowych,

· możliwość pracy nad nowymi rozwiązaniami w obszarze realizowanego projektu, które zwiększają jego efektywność i skalę działania,

· wzmocnienie wizerunku Państwa organizacji poprzez współpracę międzynarodową.

Projekt „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanym przez Fundacji Fundusz Współpracy, to m.in.:

· prosta procedura konkursowa,

· specjalne wsparcie dla podmiotów niemających doświadczenia we współpracy międzynarodowej, w tym w poszukiwaniu partnera zagranicznego,

· rozliczanie przez rezultaty,

· stała opieka animatora w czasie realizacji projektu,

· sieciowanie i wymiana doświadczeń z innymi podmiotami.

Szczegóły dotyczące projektu, opis procedur, regulamin, niezbędne załączniki oraz aktualności: www.sciezkiwspolpracy.pl. Pytania telefonicznie oraz mailowe: 724 590 517 lub kontakt@sciezkiwspolpracy.pl. Projekt „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Fundusz Współpracy.

Zapisz się do naszego newslettera!