Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 17-05-2019

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 16 maja 2019 r. o godz. 11:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:
- obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Dolośląskie”,

- obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Lubniewicko – Sulęcińskie”.

Ponadto zapoznali się z informacją nt. szkód wyrządzonych w rolnictwie przez dziko występujące ptactwo i zwierzęta objęte ochroną gatunkową (m.in. bobry, wilki) na terenie województwa lubuskiego oraz odszkodowań wypłaconych dla poszkodowanych w 2018 roku. W trakcie posiedzenia odbyła się dyskusja nt. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego w kontekście zagadnień związanych z rolnictwem.

Zapisz się do naszego newslettera!